Xem ngày tốt. Ngày tốt trong tất cả 12 tháng trong năm âm lịch 2023

Dân gian ta vẫn có quan niệm truyền thống rằng: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, điều này xuất phát từ tín ngưỡng tâm linh của người Việt. Vì vậy, những sự kiện trọng đại như xây nhà, đổ móng, mua xe, dựng vợ gả chồng,… đều được mọi người chú trọng việc xem xét giờ giấc, ngày lành tháng tốt để mong cầu mọi việc được hanh thông. Do đó, trong bài viết này, hãy cùng Công Decor khám phá những ngày tốt trong 12 tháng âm lịch của năm 2023 nhé!

Xem ngày tốt tháng 1/2023 âm lịch

Tóm tắt nội dung bài viết

Ngày 23/1/2023, tức ngày 2/1/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 23-1-2023

Ngày Âm Lịch: 2-1-2023

Ngày tân tỵ tháng giáp dần năm quý mão

Ngày Kim Thổ: ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 25/1/2023, tức ngày 4/1/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 25-1-2023

Ngày Âm Lịch: 4-1-2023

Ngày quý mùi tháng giáp dần năm quý mão

Ngày Thuần Dương: xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 30/1/2023, tức ngày 9/1/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 30-1-2023

Ngày Âm Lịch: 9-1-2023

Ngày mậu tý tháng giáp dần năm quý mão

Ngày Kim Dương: xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)

Ngày 31/1/2023, tức ngày 10/1/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 31-1-2023

Ngày Âm Lịch: 10-1-2023

Ngày kỷ sửu tháng giáp dần năm quý mão

Ngày Thuần Dương: xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 4/2/2023, tức ngày 14/1/2023

Ngày Dương Lịch: 4-2-2023

Ngày Âm Lịch: 14-1-2023

Ngày quý tỵ tháng giáp dần năm quý mão

Ngày Kim Thổ: ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 6/2/2023, tức ngày 16/1/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 6-2-2023

Ngày Âm Lịch: 16-1-2023

Ngày ất mùi tháng giáp dần năm quý mão

Ngày Thuần Dương: xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 11/2/2023, tức ngày 21/1/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 11-2-2023

Ngày Âm Lịch: 21-1-2023

Ngày canh tý tháng giáp dần năm quý mão

Ngày Kim Dương: xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)

Ngày 12/2/2023, tức ngày 22/1/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 12-2-2023

Ngày Âm Lịch: 22-1-2023

Ngày tân sửu tháng giáp dần năm quý mão

Ngày Thuần Dương: xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 16/2/2023, tức ngày 26/1/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 16-2-2023

Ngày Âm Lịch: 26-1-2023

Ngày ất tỵ tháng giáp dần năm quý mão

Ngày Kim Thổ: ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 18/2/2023, tức ngày 28/1/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 18-2-2023

Ngày Âm Lịch: 28-1-2023

Ngày đinh mùi tháng giáp dần năm quý mão

Ngày Thuần Dương: xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Xem ngày tốt tháng 2/2023 âm lịch

Ngày 25/2/2023, tức ngày 6/2/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 25-2-2023

Ngày Âm Lịch: 6-2-2023

Ngày giáp dần tháng ất mão năm quý mão

Ngày Thiên Đường: xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)

Ngày 2/3/2023, tức ngày 11/2/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 2-3-2023

Ngày Âm Lịch: 11-2-2023

Ngày kỷ mùi tháng ất mão năm quý mão

Ngày Thiên Dương: xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ mọi việc đều như ý muốn

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 9/3/2023, tức ngày 18/2/2023

Ngày Dương Lịch: 9-3-2023

Ngày Âm Lịch: 18-2-2023

Ngày bính dần tháng ất mão năm quý mão

Ngày Thiên Môn: xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi việc đều thành đạt

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)

Ngày 10/3/2023, tức ngày 19/2/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 10-3-2023

Ngày Âm Lịch: 19-2-2023

Ngày đinh mão tháng ất mão năm quý mão

Ngày Thiên Dương: xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ mọi việc đều như ý muốn

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Xem ngày tốt tháng 3/2023 âm lịch

Ngày 21/4/2023, tức ngày 2/3/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 21-4-2023

Ngày Âm Lịch: 2-3-2023

Ngày kỷ dậu tháng bính thìn (nhuận) năm quý mão

Ngày Bạch Hổ Đầu: xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 29/4/2023, tức ngày 10/3/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 29-4-2023

Ngày Âm Lịch: 10-3-2023

Ngày đinh tỵ tháng bính thìn (nhuận) năm quý mão

Ngày Bạch Hổ Đầu: xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 3/5/2023, tức ngày 14/3/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 3-5-2023

Ngày Âm Lịch: 14-3-2023

Ngày tân dậu tháng bính thìn (nhuận) năm quý mão

Ngày Thanh Long Đầu: xuất hành nên đi vào sáng sớm, cầu tài thắng lợi. mọi việc như ý

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 11/5/2023, tức ngày 22/3/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 11-5-2023

Ngày Âm Lịch: 22-3-2023

Ngày kỷ tỵ tháng bính thìn (nhuận) năm quý mão

Ngày Thanh Long Đầu: xuất hành nên đi vào sáng sớm, cầu tài thắng lợi. mọi việc như ý

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 15/5/2023, tức ngày 26/3/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 15-5-2023

Ngày Âm Lịch: 26-3-2023

Ngày quý dậu tháng bính thìn (nhuận) năm quý mão

Ngày Bạch Hổ Đầu: xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Xem ngày tốt tháng 4/2023 âm lịch

Ngày 19/5/2023, tức ngày 1/4/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 19-5-2023

Ngày Âm Lịch: 1-4-2023

Ngày đinh sửu tháng đinh tỵ năm quý mão

Ngày Đường Phong: rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 24/5/2023, tức ngày 6/4/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 24-5-2023

Ngày Âm Lịch: 6-4-2023

Ngày nhâm ngọ tháng đinh tỵ năm quý mão

Ngày Hảo Thương: xuất hành thuận lợi, gặp qúy nhân phù trợ, làm mọi việc vừa lòng, như ý muốn, áo phẩm vinh quy

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)

Ngày 25/5/2023, tức ngày 7/4/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 25-5-2023

Ngày Âm Lịch: 7-4-2023

Ngày quý mùi tháng đinh tỵ năm quý mão

Ngày Đường Phong: rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 31/5/2023, tức ngày 13/4/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 31-5-2023

Ngày Âm Lịch: 13-4-2023

Ngày kỷ sửu tháng đinh tỵ năm quý mão

Ngày Đường Phong: rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 5/6/2023, tức ngày 18/4/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 5-6-2023

Ngày Âm Lịch: 18-4-2023

Ngày giáp ngọ tháng đinh tỵ năm quý mão

Ngày Hảo Thương: xuất hành thuận lợi, gặp qúy nhân phù trợ, làm mọi việc vừa lòng, như ý muốn, áo phẩm vinh quy

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)

Ngày 6/6/2023, tức ngày 19/4/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 6-6-2023

Ngày Âm Lịch: 19-4-2023

Ngày ất mùi tháng đinh tỵ năm quý mão

Ngày Đường Phong: rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 12/6/2023, tức ngày 25/4/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 12-6-2023

Ngày Âm Lịch: 25-4-2023

Ngày tân sửu tháng đinh tỵ năm quý mão

Ngày Đường Phong: rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 17/6/2023, tức ngày 30/4/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 17-6-2023

Ngày Âm Lịch: 30-4-2023

Ngày bính ngọ tháng đinh tỵ năm quý mão

Ngày Hảo Thương: xuất hành thuận lợi, gặp qúy nhân phù trợ, làm mọi việc vừa lòng, như ý muốn, áo phẩm vinh quy

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)

Xem ngày tốt tháng 5/2023 Âm lịch

Ngày 19/6/2023, tức ngày 2/5/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 19-6-2023

Ngày Âm Lịch: 2-5-2023

Ngày mậu thân tháng mậu ngọ năm quý mão

Ngày Thiên Môn: xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi việc đều thành đạt

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)

Ngày 20/6/2023, tức ngày 3/5/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 20-6-2023

Ngày Âm Lịch: 3-5-2023

Ngày kỷ dậu tháng mậu ngọ năm quý mão

Ngày Thiên Dương: xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ mọi việc đều như ý muốn

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 1/7/2023, tức ngày 14/5/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 1-7-2023

Ngày Âm Lịch: 14-5-2023

Ngày canh thân tháng mậu ngọ năm quý mão

Ngày Thiên Đường: xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)

Ngày 6/7/2023, tức ngày 19/5/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 6-7-2023

Ngày Âm Lịch: 19-5-2023

Ngày ất sửu tháng mậu ngọ năm quý mão

Ngày Thiên Dương: xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ mọi việc đều như ý muốn

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 13/7/2023, tức ngày 26/5/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 13-7-2023

Ngày Âm Lịch: 26-5-2023

Ngày nhâm thân tháng mậu ngọ năm quý mão

Ngày Thiên Môn: xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi việc đều thành đạt

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)

Ngày 14/7/2023, tức ngày 27/5/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 14-7-2023

Ngày Âm Lịch: 27-5-2023

Ngày quý dậu tháng mậu ngọ năm quý mão

Ngày Thiên Dương: xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ mọi việc đều như ý muốn

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Xem ngày tốt tháng 6/2023 âm lịch

Ngày 20/7/2023, tức ngày 3/6/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 20-7-2023

Ngày Âm Lịch: 3-6-2023

Ngày kỷ mão tháng kỷ mùi năm quý mão

Ngày Bạch Hổ Kiếp: xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 27/7/2023, tức ngày 10/6/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 27-7-2023

Ngày Âm Lịch: 10-6-2023

Ngày bính tuất tháng kỷ mùi năm quý mão

Ngày Bạch Hổ Đầu: xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)

Ngày 28/7/2023, tức ngày 11/6/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 28-7-2023

Ngày Âm Lịch: 11-6-2023

Ngày đinh hợi tháng kỷ mùi năm quý mão

Ngày Bạch Hổ Kiếp: xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 1/8/2023, tức ngày 15/6/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 1-8-2023

Ngày Âm Lịch: 15-6-2023

Ngày tân mão tháng kỷ mùi năm quý mão

Ngày Thanh Long Kiếp: xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 8/8/2023, tức ngày 22/6/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 8-8-2023

Ngày Âm Lịch: 22-6-2023

Ngày mậu tuất tháng kỷ mùi năm quý mão

Ngày Thanh Long Đầu: xuất hành nên đi vào sáng sớm, cầu tài thắng lợi. mọi việc như ý

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)

Xem ngày tốt tháng 7/2023 âm lịch

Ngày 22/8/2023, tức ngày 7/7/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 22-8-2023

Ngày Âm Lịch: 7-7-2023

Ngày nhâm tý tháng canh thân năm quý mão

Ngày Đường Phong: rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)

Ngày 27/8/2023, tức ngày 12/7/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 27-8-2023

Ngày Âm Lịch: 12-7-2023

Ngày đinh tỵ tháng canh thân năm quý mão

Ngày Hảo Thương: xuất hành thuận lợi, gặp qúy nhân phù trợ, làm mọi việc vừa lòng, như ý muốn, áo phẩm vinh quy

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 3/9/2023, tức ngày 19/7/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 3-9-2023

Ngày Âm Lịch: 19-7-2023

Ngày giáp tý tháng canh thân năm quý mão

Ngày Đường Phong: rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)

Xem ngày tốt tháng 8/2023 âm lịch

Ngày 17/9/2023, tức ngày 3/8/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 17-9-2023

Ngày Âm Lịch: 3-8-2023

Ngày mậu dần tháng tân dậu năm quý mão

Ngày Thiên Dương: xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ mọi việc đều như ý muốn

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)

Ngày 18/9/2023, tức ngày 4/8/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 18-9-2023

Ngày Âm Lịch: 4-8-2023

Ngày kỷ mão tháng tân dậu năm quý mão

Ngày Thiên Tài: nên xuất hành, cầu tài thắng lợi, được người tốt giúp đỡ, mọi việc đều thuận

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 22/9/2023, tức ngày 8/8/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 22-9-2023

Ngày Âm Lịch: 8-8-2023

Ngày quý mùi tháng tân dậu năm quý mão

Ngày Thiên Thương: xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài thì được tài, mọi việc đều thuận lợi

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 24/9/2023, tức ngày 10/8/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 24-9-2023

Ngày Âm Lịch: 10-8-2023

Ngày ất dậu tháng tân dậu năm quý mão

Ngày Thiên Môn: xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi việc đều thành đạt

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 30/9/2023, tức ngày 16/8/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 30-9-2023

Ngày Âm Lịch: 16-8-2023

Ngày tân mão tháng tân dậu năm quý mão

Ngày Thiên Thương: xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài thì được tài, mọi việc đều thuận lợi

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

 

Xem ngày tốt 12 tháng âm lịch 2023
Xem ngày tốt 12 tháng âm lịch 2023

Xem ngày tốt tháng 9/2023 âm lịch

Ngày 20/10/2023, tức ngày 6/9/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 20-10-2023

Ngày Âm Lịch: 6-9-2023

Ngày tân hợi tháng nhâm tuất năm quý mão

Ngày Thanh Long Đầu: xuất hành nên đi vào sáng sớm, cầu tài thắng lợi. mọi việc như ý

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 1/11/2023, tức ngày 18/9/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 1-11-2023

Ngày Âm Lịch: 18-9-2023

Ngày quý hợi tháng nhâm tuất năm quý mão

Ngày Bạch Hổ Đầu: xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 6/11/2023, tức ngày 23/9/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 6-11-2023

Ngày Âm Lịch: 23-9-2023

Ngày mậu thìn tháng nhâm tuất năm quý mão

Ngày Thanh Long Kiếp: xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)

Xem ngày tốt tháng 10/2023 âm lịch

Ngày 13/11/2023, tức ngày 1/10/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 13-11-2023

Ngày Âm Lịch: 1-10-2023

Ngày ất hợi tháng quý hợi năm quý mão

Ngày Đường Phong: rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 15/11/2023, tức ngày 3/10/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 15-11-2023

Ngày Âm Lịch: 3-10-2023

Ngày đinh sửu tháng quý hợi năm quý mão

Ngày Kim Dương: xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 121/11/2023, tức ngày 9/10/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 21-11-2023

Ngày Âm Lịch: 9-10-2023

Ngày quý mùi tháng quý hợi năm quý mão

Ngày Kim Dương: xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 27/11/2023, tức ngày 15/10/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 27-11-2023

Ngày Âm Lịch: 15-10-2023

Ngày kỷ sửu tháng quý hợi năm quý mão

Ngày Kim Dương: xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 7/12/2023, tức ngày 25/10/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 7-12-2023

Ngày Âm Lịch: 25-10-2023

Ngày kỷ hợi tháng quý hợi năm quý mão

Ngày Đường Phong: rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 9/12/2023, tức ngày 27/10/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 9-12-2023

Ngày Âm Lịch: 27-10-2023

Ngày tân sửu tháng quý hợi năm quý mão

Ngày Kim Dương: xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Xem ngày tốt tháng 11/2023

Ngày 16/12/2023, tức ngày 4/11/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 16-12-2023

Ngày Âm Lịch: 4-11-2023

Ngày mậu thân tháng giáp tý năm quý mão

Ngày Thiên Tài: nên xuất hành, cầu tài thắng lợi, được người tốt giúp đỡ, mọi việc đều thuận

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)

Ngày 9/1/2024, tức ngày 28/11/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 9-1-2024

Ngày Âm Lịch: 28-11-2023

Ngày nhâm thân tháng giáp tý năm quý mão

Ngày Thiên Tài: nên xuất hành, cầu tài thắng lợi, được người tốt giúp đỡ, mọi việc đều thuận

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)

Xem ngày tốt tháng 12/2023 âm lịch

Ngày 12/1/2024, tức ngày 2/12/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 12-1-2024

Ngày Âm Lịch: 2-12-2023

Ngày ất hợi tháng ất sửu năm quý mão

Ngày Bạch Hổ Đầu: xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 16/1/2024, tức ngày 6/12/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 16-1-2024

Ngày Âm Lịch: 6-12-2023

Ngày kỷ mão tháng ất sửu năm quý mão

Ngày Thanh Long Đầu: xuất hành nên đi vào sáng sớm, cầu tài thắng lợi. mọi việc như ý

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 24/1/2024, tức ngày 14/12/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 24-1-2024

Ngày Âm Lịch: 14-12-2023

Ngày đinh hợi tháng ất sửu năm quý mão

Ngày Thanh Long Đầu: xuất hành nên đi vào sáng sớm, cầu tài thắng lợi. mọi việc như ý

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 28/1/2024, tức ngày 18/12/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 28-1-2024

Ngày Âm Lịch: 18-12-2023

Ngày tân mão tháng ất sửu năm quý mão

Ngày Bạch Hổ Đầu: xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 4/2/2024, tức ngày 25/12/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 4-2-2024

Ngày Âm Lịch: 25-12-2023

Ngày mậu tuất tháng ất sửu năm quý mão

Ngày Thanh Long Kiếp: xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)

Ngày 5/2/2024, tức ngày 26/12/2023 âm lịch

Ngày Dương Lịch: 5-2-2024

Ngày Âm Lịch: 26-12-2023

Ngày kỷ hợi tháng ất sửu năm quý mão

Ngày Bạch Hổ Đầu: xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Trên đây là ngày tốt của 12 tháng âm lịch trong năm 2023. Cảm ơn bạn đọc đã tham khảo bài viết của chúng tôi.

Chúc bạn đọc thật nhiều may mắn, phát tài phát lộc và bình an!

Bài viết liên quan

Cây phượng vĩ – Ý nghĩa, cách trồng và chăm sóc cây phượng vỹ nhuộm đỏ cả góc trời

Cây phượng vĩ là loại cây gắn với tuổi học trò của mỗi người với [...]

Cây hoa nguyệt quế. Đặc điểm, ý nghĩa, cách trồng và chăm sóc cây hoa nguyệt quế cho sân vườn

Những chậu hoa nguyệt quế xanh mướt điểm xuyết sắc hoa trắng tinh khôi làm [...]

Cây thủy sinh là gì? Lợi ích và cách nuôi trồng và chăm sóc cây thủy sinh

Chắc chắn các bạn đã từng mê mẩn trước những chậu cây thủy sinh khoe [...]

Cây bàng Đài Loan – Tìm hiểu đặc điểm, công dụng cũng như kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bàng

Hiện nay xu hướng trồng cây xanh trong nhà hoặc trước sân vườn đang được [...]

10 loại cây trồng trong nhà dễ trồng làm nổi bật không gian nội thất

Từ những lợi ích thiết thực mà cây cảnh mang đến cho không gian ngôi [...]

Cây phát tài phát lộc – Cây trồng nội thất mang phong thủy tốt lành

Mỗi dịp Tết đến xuân về, những bình, chậu hay cành phát tài phát lộc [...]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *